Я іду на урок географії
Четвер, 24.05.2018, 18:48
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Розділ ІІІ. ГОСПОДАРСТВОРеєстраціяВхід
Меню сайту
Статистика сайту
Тема 1. Загальна характеристика, господарства. України (3 год)
16. Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Типи економічних систем. Економічна система України
17. Галузева структура економіки. Поняття «галузь», «міжгалузевий комплекс». Виробнича і соціальна інфраструктури

18. Поняття територіальної структури господарства. Типи підприємств (за формами власності).
Тема 2. Економічний потенціал України (1 год)
І9. Складники економічного потенціалу країни. Економічні показники. Валовій внутрішній продукт, національний дохід
Тема 3. Промисловість   ( 1 год.)
20. Промисловість — провідна сфера матеріального виробництва. Структурно-виробничі, й географічні особливості розміщення промисловості України.
Практична робота 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України, аналіз змін, які відбулися в ній за останні 10 років
Тема 4. Паливна промисловість (2 год)
21. Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна, нафтова, газова, нафтопереробна, торф'яна промисловості.
Конспект уроку 2
Конспект уроку 3 новий
Презентація до уроку
Презентація
Використання інноваційних енергозберігаючих технологій в Україні
22. Урок узагальнюючого повторення. Тематичне оцінювання 3. «Загальна характеристика господарства
України», «Економічний потенціал України», «Промисловість».
«Паливна промисловість».
Тема 5. Електроенергетика (2 год)
23. Галузева структура електроенергетики. Основні типи електростанцій. Енергосистема, споживання електроенергії. Енергозбереження.
Практична робота 6. Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо-, нафтовидобутку, найбільших ТЕС, ГЕС, ЛЕС, нафто- і газопроводів

24. Використання традиційних і нових способів одержання енергії. Екологічні проблеми електроенергетики.
Практична робота 7. Складання секторної діаграми виробництва електроенергії різними видами електростанцій

Тема 6. Металургійна промисловість (3 год)
25. Чорна металургія. Сировинна база. Географія видобутку залізної і марганцевої руд, вогнетривких глин, флюсових вапняків. Виробнича структура галузі
26. Комплексоутворююче значення чорної металургії. Електрометалургія, порошкова металургія. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення галузі
27. Кольорова металургія. Основні групи кольорових металів. Склад і   j сировинна база. Принципи розміщення підприємств галузі. Проблеми і перспективи розвитку галузі
Практична робота 8. Нанесення на контурну карту сировинних баз, основних районі та центрів чорної і кольорової металургії.
Тема 7. Машинобудування і металообробка ( 3 год.)
28. Провідна роль машинобудування в господарстві держави. Структура галузі, принципи розміщення. Найбільші центри. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв'язки. Наукомісткі, трудомісткі й метало місткі галузі
Презентація до уроку
29. Основні регіональні відмінності розвитку "машинобудування' Проблеми і перспективи розвитку і розміщення підприємств галузі в нових економічних умовах.
30. Урок узагальнюючого повторення.

 Тематичне оцінювання 4. «Електроенергетика», «Металургійна промисловість», «Машинобудування і металообробка»
Тема 8. Хімічна промисловість (2 год)
31. Галузева структура, природно-сировинна база хімічної промисловості. Використання відходів. Географія окремих галузей хімічної промисловості
32. Територіальна структура хімічної промисловості. Проблеми і перспективи
розвитку і розміщення галузі.
Практична робота 9. Складання схеми міжгалузевих зв’язків хімічної промисловості.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Тема 9. Лісова ї деревообробна промисловість (1 год)
33. Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів. Структура й значення галузі, особливості її розміщення. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення галузі.
Позакласний захід
Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів ( 1 год)
34. Промисловість будівельних матеріалів. Галузева структура. Природно-сировинна база. Географія цементної промисловості. Промисловість нерудних матеріалів. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення галузі
Тема 11. Легка промисловість. Художні промисли (2 год)
35. Легка промисловість. Галузева структура, принципи розміщення. Шкіряно-взуттєва промисловість.
Конспект уроку
36. Народні художні промисли. Основні центри художніх промислів. Виробництва, які виникли на базі художніх промислів
Тема 12.  Харчова промисловість (1 год)
37. Особливості спеціалізації та принципи розміщення харчової промисловості її географія. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості
Тема 13. Соціальна інфраструктура (2 год)
38. Галузі, склад і значення соціальної інфраструктури. Територіальна організація медичного обслуговування. Рекреаційно-туристичне господарство. Проблеми і перспективи розвитку соціальної інфраструктури
Конспект уроку новий 2
39. Тематичне оцінювання 5, «Хімічна промисловість», «Лісова і деревообробна промисловість», «Промисловість будівельних матеріалів», «Легка промисловість. Художні промисли». «Соціальна інфраструктура»
Тема 14. Сільське господарство (4 год)

40. Сільське господарство України. Галузева структура, значення, зв'язки з іншими галузями. Природно-географічні передумови та проблеми розвитку сільською господарства. Способи ведення сільського господарства.
Конспект уроку 2
41. Рослинництво України, його галузева структура, виробничі особливості. Географія господарства
42. Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази. Рибне господарство
43. Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони. Землеволодіння, його вплив на сільське розселення. Земельна реформа в Україні.
Практична робота 10. Нанесення на контурну карту розміщення поясів найважливіших сільськогосподарських культур.
Тема 15. Транспорт (4 год)

44. Транспорт України. Види транспорту. Найважливіші транспортні вузли, коридори
Коротка характеристика різних видів транспорту, конспект уроку
Значення і структура транспорту
Конспект уроку 2
Конспект уроку 3
45. "Залізничний транспорт. Залізнична мережа України. Географія залізничних вантажо- та пасажиропотоків. Залізничні вузли.
46. Водний транспорт. Морські порти, географія перевезень: Каботаж. Роль морського транспорту у міжнародних зв'язках. Географія річкового транспорту
47. Автомобільний, повітряний, трубопровідний транспорт. Раціональні радіуси перевезення вантажів. Проблеми і перспективи розвитку транспорту
Практична робота з теми
Тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України (1 год)
48. Україна і світове господарство. Географія зовнішньої торгівлі України. Міжнародні організації.
 Інтеграція України у світову економіку
49. Урок узагальнюючого повторення. Тематичне оцінювання 6. «Сільське господарство», «Транспорт», «Україна і світове господарство. Зовнішньо економічні зв'язки України»
Вхід
Пошук
Заробляй розумом
etxt.ru
Операції з WM
Обменник.ws » Автоматический обмен Webmoney, Privat24, WMZ, WMR, WMU, WME, WMB, WMG, без комиссии, пополнение картой visa, mastercard, обмен электронных денег webmoney, wmz на wmr
Block title
Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляється системою uCoz