Я іду на урок географії
Четвер, 24.05.2018, 18:43
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Каталог файловРеєстраціяВхід
Меню сайту
Категорії розділу
Конспекти уроків [47]
Цікава географія [12]
Статистика сайту
Головна » Файли » Соціальна та економічна географія України 9 клас » Конспекти уроків [ Додати матеріал ]

Економіко-географічний поділ України.
16.01.2011, 22:23
Тема уроку: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ
Мета: сформувати поняття «економічний район», «економічне райо¬нування», «територіальний поділ праці», ознайомити з поділом території України на економічні райони та їх географією, з типовим планом харак¬теристики економічного району; розвивати вміння застосовувати розумові операції під час формування нових понять, просторову уяву, вміння зіста¬вляти різні види географічних карт, складати і аналізувати схеми, працю¬вати з позатекстовим матеріалом; виховувати економічне мислення.
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Обладнання: підручник Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна гео¬графія України, 9 клас. - К.: Вища школа, 2000; карти: «Адміністративно-територіальний устрій», «Економічна карта»; атлас, таблиця «Типовий план характеристики економічного району», схема «Види природних ре¬сурсів»
Хід уроку
I. Організація класу до уроку
II. Повідомлення теми уроку. Постановка мети і завдань
Вступне слово вчителя
— З вивчення курсу «Фізична географія України» ми дізналися, що природно-ресурсний потенціал нашої країни надзвичайно різноманітний, проте розподіл його по території держави нерівномірний. Різні частини нашої країни відрізняються одна від одної не тільки природними, а й еко¬номічними умовами та трудовими ресурсами. Як вони впливають на економіко-географічний поділ

України, ми дізнаємося сьогодні на уроці, тема якого «Економіко-географічний поділ України».
План
1. Передумови економіко-географічного поділу території України.
2. Що таке економічний район?
3. Мережа економічних районів України.
4. Територіальний поділ праці.
5. Типовий план вивчення економічного району
III. Формування і засвоєння нових знань, умінь і навичок /. Творче завдання
- Ви представник нашої держави в іншій країні. Зробіть презентацію нашої держави так, щоб сформувати уявлення в іноземців про її природні та соціально-економічні багатства.
2. Розповідь вчителя
- Із вашої презентації можна зробити висновок, що наша держава ба¬гата на різноманітні природні ресурси. Пригадайте, що таке природні ре¬сурси. Аналізуючи схему, згадаємо їх види.
3. Аналіз схеми.

- Які є види природних ресурсів?
- Які є види природних ресурсів ?
- Що треба розуміти під агрокліматичними ресурсами?
- Що відноситься до мінерально-сировинних ресурсів?
- Що відноситься до водних ресурсів?
- Що відноситься до земельних ресурсів?
- Що відноситься до біологічних ресурсів?
- Що відноситься до рекреаційних ресурсів?
4. Робота з картами
- Користуючись картою «Корисні копалини», дайте оцінку забезпе¬ченості регіонів України різними видами мінерально-сировинних ресурсів: паливних, рудних, нерудних.
— На розвиток яких галузей господарства вони впливають?
- Користуючись «Кліматичною картою» і картою «Агро-кліматичного районування», з'ясуйте, передумовою яких галузей сільського господарства є агрокліматичні ресурси. Чи сприятливі вони для розвитку сільського господарства України? Які регіони нашої держави найкраще забезпечені цим видом ресурсів?
- Користуючись картою «Водні ресурси», дайте оцінку забезпеченос¬ті водними ресурсами окремих регіонів України. На розвиток яких галузей впливають водні ресурси? В яких частинах України найоп-тимальніші умови для розвитку цих галузей?
- Проаналізувавши карту «Ґрунти», з'ясуйте, де на території України найродючіші ґрунти. Для якої галузі господарства вони є передумо¬вами

- розвитку? Де на території України розвиток цієї галузі буде найефективнішим?
- На розвиток яких галузей господарства впливають біологічні (в т ч. лісові) ресурси? За допомогою карти «Рослинність» встановіть, де на території України поширені лісові масиви.
- За картою «Рекреаційні ресурси» визначте території з найбільшим забезпеченням рекреаційними ресурсами. Як вони впливають на їх економічний розвиток?
(Вчитель разом з учнями робить висновок про те, що природні ре¬сурси впливають на виробництво однорідної продукції на певній терито¬рії. Це е однією з істотних ознак поняття «економічне районування». Колену виділену істотну ознаку учні заносять до схеми).
ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
(істотні ознаки економічного районування)

географічне розташування

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
(територіально-господарська спільність)
ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН
Схема 1. Економічне районування
5. Евристична бесіда
— Який сучасний адміністративно-територіальний поділ України?
- Які області мають приморське положення?
- Як таке географічне положення впливає на їх економічний розвиток?
- Які з галузей господарства повторюються у кожній області?
- Які галузі господарства розвинені у північних областях України?
- Які чинники зумовлюють виробництво однорідної продукції на цій
території?
- Яке значення серед них має географічне положення?
- У чому особливість географічного положення центральних областей?
- Як це відображається на їх економічному розвитку?
— Чи має географічне положення вплив на виробництво однорідної продукції та надання послуг на певній території? (При цьому виділяється друга істотна ознака поняття «Економічно¬го районування» - географічне розташування території).
6. Робота з картою
- Аналізуючи карту (наприклад, «Машинобудування і металооброб¬ка»), вчитель разом з учнями визначає переважаючі галузі машинобуду¬вання у Києві і Київській області. При цьому з'ясовує, що на їх розвиток на даній території впливає наявність кваліфікованих кадрів.

- За картою «Розміщення населення» учні роблять висновок, що найбільша щільність сільського населення у західних областях України. Зіставляючи дану карту із настінною «Економічною картою», вони вста¬новлюють, що провідною галуззю тут є сільське господарство. Одним із чинників його розвитку є наявність значної кількості трудових ресурсів.
(На основі цих. прикладів вчитель розкриває вплив наявності певного виду трудових ресурсів на виробництво однорідної продукції. Це є тре¬тьою істотною ознакою поняття «економічне районування»).
7. Встановлення міжпредметних зв'язків з історією
(У процесі бесіди учні називають історико-географічні землі України. Використовуючи знання з історії, показують історію виникнення і розви¬тку традиційних для цих територій галузей (килимарство, бондарство, гончарство). З 'ясовують їх місце у структурі господарства сучасної еко¬номіки окремих областей. Відповідно виділяють історичний аспект, як одну з істотних ознак поняття «економічного районування». На основі записаних до схеми 1 істотних ознак поняття «економічне районування» учні роблять висновок, що саме такі ознаки впливають на виробництво однорідної продукції на певній території, і це визначає її спеціалізацію).
8. Робота з контурною картою
Для того, щоб учні усвідомили, що істотною ознакою «економічного районування» є спеціалізація, вчитель пропонує їм зробити фонове зобра¬ження території України на контурній карті за допомогою кольорових олі¬вців. При

цьому замалювати частину території кольором, відповідно до переважаючого розвитку на ній галузі господарства: зеленим (лісове гос¬подарство), синім (льонарство), білим (буряківництво), жовтим (вирощу¬вання соняшнику), чорним (вугільна промисловість), голубим (рибний промисел). Вчитель ставить перед учнями проблемне запитання: чи може
спеціалізація бути основою поділу території України на окремі частини? Після чого робить висновок, що частина території, яка характеризується певною спеціалізацією, називається економічним районом.
9. Робота з позатекстовим матеріалом підручника
- Розгляньте мал. 71 «Економічні райони» і скажіть, які економічні
райони виділяють на території України.
10. Робота з текстом підручника
- Прочитайте абз. 6-7, на С. 156 і дайте відповідь на запитання:
• Що таке територіальний обмін?
• Що таке територіальний поділ праці?
11. Робота з текстовою таблицею «Типовий план характеристики
економічного району»
1. Економіко-географічне положення району.
2. Природні умови і ресурси.
3. Населення і трудові ресурси.
4. Господарство.
5. Промислові вузли. Міста.

6. Проблеми і перспективи розвитку району.
(Даний типовий план учні записують у зошит. Такий план поміщений на змінному стенді у кабінеті географії).
IV. Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок
1. Репродуктивна бесіда
- Що таке економічний район?
- Що таке економічне районування?
- Назвіть істотні ознаки економічного районування.
- На скільки економічних районів поділяється територія України?
2. Робота з контурною картою
- Нанесіть на контурну карту економічні райони України.
V. Повідомлення домашнього завдання
- Підготувати відповідь на запитання плану, прочитавши § 34 підру¬
чника.
- Вивчити типовий план характеристики економічного району.
- Індивідуальне завдання. Підготувати реферат «Найбільші міста
Донбасу».
VI. Підсумок уроку
- Чи характерна стабільність економічному районуванню території
України?
Оцінювання учнів.

Категорія: Конспекти уроків | Додав: BMV620
Переглядів: 7462 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 3.8/4
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід
Пошук
Заробляй розумом
etxt.ru
Операції з WM
Обменник.ws » Автоматический обмен Webmoney, Privat24, WMZ, WMR, WMU, WME, WMB, WMG, без комиссии, пополнение картой visa, mastercard, обмен электронных денег webmoney, wmz на wmr
Block title
Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляється системою uCoz